Л-помет

 

Liberty Robusto Evo, ч/п сука
   

Luxury Robusto Evo, ч/п сука
  

Love Story Robusto Evo, ч/п сука
   

Lunar Eclipse Robusto Evo, к/п сука
   

Luminous Star Robusto Evo, ч/п сука
   

Lion King Robusto Evo, ч/п кобель
   ,

Lionel Robusto Evo, ч/п кобель